[BSS, NL2-NL16 FR] AQs c ф-дро на флопе и к-дро на терне