[BSS, NL2-NL16 SH] AJ на ББ против стила от рега - как играем флоп и терн?