[BSS, NL20-NL50 FR] Сквиз с АК и решение по поводу пуша