[BSS, Heads-Up] монстр дро на тёрне против неизвестного