[BSS, NL2-NL16 FR] 3бет пот, два чека от оппа QQ на флопе с К