[BSS, NL2-NL16 FR] Оверпара KK и овербет от фиша на флопе