[BSS, NL2-NL16 SH] 66 сет, дро-доска и много экшена