Место хранения пароля от postgreSQL. UPD: Проблема решена.