Glossary

Cutoff

Cutoff (катофф) - позиция непосредственно справа от баттона.